Jsme spolu už 100 let a klape nám to

Dlouhodobé partnerství není jednoduchá disciplína. Oslovily jsme páry, o kterých víme, že se přes nástrahy společného soužití přenáší s lehkostí a nápaditostí. Proč je baví být spolu, jak pěstují myšlenku důvěry a partnerství. O své finty a nápady se s námi podělí manželé Matějkovi a manželé Juřenčákovi. Setkání moderuje Petra Sovová.

Amos Didunyk

Jsem devatenáctiletý student nadšený životem. Miluji spontánní akce a bytí s kamarády. Rád se vzdělávám a akceptuji výzvy. Jedna taková výzva je pro mne studium vysoké školy v Německu, na které se nyní horečně připravuji.

Tento mladý muž bude moderovat naši panelovou diskuzi o alternativním vzdělávání.

Andreas Weber

Dr. Andreas Weber

V češtině mu vyšlo: Více bláta děti potřebují přírodu a Blbinky a bláto

(* 1967) žije v Berlíně, píše knihy a přispívá do časopisů, překládá a působí jako nezávislý akademik. Vystudoval mořskou biologii a kulturologii, spolupracoval s teoretickým biologem Franciscem Varelou v Paříži. Ve své práci se zaměřuje na nové zhodnocení našeho chápání živé přírody. Navrhuje, abychom organismy chápali jako podměty a biosféru tedy jako cosi, co utváří význam a poetickou realitu. Stejně tak má Andreas za to, že ekonomika inspirovaná přírodou by neměla být vytvořena jako mechanistický stroj optimalizace (jak tomu v současnosti je), ale spíše jako ekosystém který transformuje vzájemné sdílení hmoty a energie v hlubším slova smyslu. Své myšlenky prezentoval v několika knihách a přispívá do významných německých periodik a magazínů, jako jsou GEO, Die Zeit a Mare. Andreas Weber o svých tématech přednáší a vyučuje na různých seminářích. Učil na univerzitě v Hamburku a v současné době přednáší univerzitě Leuphana a Univerzitě výtvarného umění v Berlíně.

Působí jako

Spisovatel, novinář, překladatel, univerzitní profesor

Činnosti

Knihy a články o ekologické ekonomii, obyčejných lidech a přírodě, vztahu člověka s přírodou, poetice přírody, ztělesněné subjektivitě, vědecký poradce pro udržitelnou ekonomiku, obnovení ekologie a perspektivy po období růstu (hodnocení pro německé ministerstvo výstavby a rozvoje a brandenburský parlament), přednášky, semináře a výuka na univerzitě (univerzita Leuphana v Lüneburgu a Univerzita výtvarného umění v Berlíně).

Vysokoškolské vzdělání

1996 mořská biologie (diplom), 2002 kulturologie (phD, školitel Hartmut Böhme v Berlíně a Francisco Varela v Paříži)

Internetové stránky

http://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Weber_(Publizist)

www.biologyofwonder.org

www.autor-andreas-weber.de

www.cultures-of-enlivenment.de/en

Světluška Hradilová

Ukrajinka, vdaná za Moravana, maminka pěti dětí.

První porod císařským řezem obrátil můj život naruby, hledala jsem jak z toho ven, jak si obnovit ženskou sílu, jak vylepšit svůj ženský osud. Mám krásné zážitky ze 4 následujících domácích porodů (bez porodní asistentky a duly). Je velmi důležité, podpořit ty, kdo chtějí vědomě počít, porodit a vychovávat své děti. My jsme ve svém okolí takovou podporu neměli a tak jsem se s radostí této požehnané funkce ujala. Inspiruji, pomáhám připravit se k porodu, bývám i přítomná při tajemství zrození (nejsem první porodní bába v naší rodové linii). Opomíjená a zapomenutá péče o ženu, její tělo a duši v šestinedělí je tím, čemu se v poslední době intenzivně věnuji.

Poporodní péče, tradice a současné možnosti

Co my nevíme, matky odmítaly a zapomněly, na co babičky dbaly a prababičky věděly proč…

Pojem šestinedělí nás upozorňuje na přesně určenou dobu trvání. Ale proč zrovna šestinedělí, co to ve skutečnosti znamená, o čem a proč vlastně to šestinedělí je? Můžeme, tak jak je to dnes běžné a samozřejmé, být brzy po porodu zpátky a pečovat o domácnost, pokračovat v přerušených aktivitách a akcích, všechno stíhat jako „dřív“… Nebo můžeme obrodit zapomenuté a dobou emancipace důsledně zavrhované ba zatracované tradice –  užít si klidu, tepla, věnovat jemnou péči svému tělu, ať už z něčích rukou nebo od sebe sama, a to proto, abychom projevily vděčnost za to, že můžeme prožívat radost z vědomého mateřství, projevit tělu vděčnost za odvedenou práci, vytvořit podmínky pro návrat organizmu do původního stavu, podpořit přirozené procesy obnovení, napomoci nastolení kojení a předejít vzniku poporodních emocionálních potíží.

Na slovanských, mexických, thajských a jiných tradicích poporodního obnovení mě zaujalo, že ač se v jednotlivostech liší, jejich základ a principy jsou velmi blízké, podobné. Můžeme používat masáž bylinnými koulemi, olejovou masáž, poporodní zavinování, rozmývání rukou s porodní bábou a další postupy a rituály. Toto budeme probírat během našeho setkání na konferenci Aktivní rodičovství.

A pak už snad jen: „Je-li maminka šťastná, všichni jsou šťastní“.

 

Duncan Fisher

Duncan Fisher se podílel na založení organizace Fatherhood Institute v roce 1996, která pomáhala vládním a rodinným službám se zapojováním otců. Vytvořil internetovou stránku Dad.info určenou otcům.  V nedávné době spustil internetovou stránku Fatherhood.Global, kam zve všechny vůdčí osobnosti z oblasti výzkumu otcovství po celém světě, aby zde představovali svá zjištění  – „the science of fatherhood“ (věda o otcovství). Ve své práci se soustředí na sužby pro rodiny, sbírá důkazy o tom, co funguje (na FamilyIncluded.com) a rozvíjí mezinárodní programy na zapojení otců a dalších členů rodiny, když se narodí miminko.  V roce 2008 mu královna udělila Řád Britského impéria za jeho „služby dětem“.  V současné době se vrací k mezinárodní činnosti poté, co ji přerušil, aby se mohl starat doma o své dcery. Duncan má rád Českou republiku, zemi navštěvuje od dětství v 70. letech. V rámci své první práce po ukončení vysokoškolského studia, které zahrnovalo i kurz české historie, podporoval kampaň organizací na ochranu životního prostředí před revolucí v Československu v roce 1989 a po ní.

A o těchto všech svých zkušenostech bude mluvit.

Zuzana Kostřicová

-narodila se do učitelské rodiny a snad proto se dlouho od všeho, co souvisí s učením, držela co nejdál.
-zrada nastala, když vlastní děti dospěly do věku, kdy otázku jejich vzdělávání už nešlo dál odkládat
-milníky, které přispěli k jejímu angažmá ve škola ZaHRAda jsou asi tyto: studia na FSS MU, práce ve vzdělávací sekci organizace NaZemi, příchod do plodné komunity na Tišnovsku
-v současné době se stará o 4 děti a snaží se vystudovat učitelství biologie a chemie na PedF UK, smyčka (viz bod 1) se uzavírá…
Učastní se našeho panelu alternativní vzdělávání.

Helena Matoušková

Helena Matoušková je průvodkyně v Montessori základní škole Perlička v Brně, kde také připravuje program pro II. stupeň. K Montessori pedagogice se dostala s narozením synů jako maminka a okouzlila ji natolik, že se o ni začala zajímat i profesně.  Před mateřskou dovolenou učila 6 let na druhém stupni ZŠ v Brně.

V létě 2016 se vyškolila na Montessori kurzu pro průvodce dospívajících (12 – 18 let) „Orientation to Adolescent Studies“ ve Švédsku na autentické Montessori škole Lara for Livet, kde si děti ve věku „puberťáků“ mohou naplňovat své vývojové potřeby. Těmito hlavními potřebami jsou sociální a ekonomická nezávislost, tedy hledání sociálních vazeb ve společnosti a možnost zkusit si vydělat na provoz a rozvoj své komunity. Dospívající se proto starají o hospodářství, vaří si a poklízejí, vydělávají si peníze na živobytí (mají vepřín, včelaří, pěstují plodiny…), vedou si účetnictví a dostávají velký prostor k výtvarnému a sportovnímu sebevyjádření. Ve své komunitě tak vedou dospělý život „na zkoušku“ a jsou si vzájemně oporou. Osvojení učiva druhého stupně ZŠ (a mnohem více) je-li smysluplné, je pro dospívající mnohem snazší, je vedlejším efektem práce v komunitě a adolescenti si jednoduše v praktickém životě dokážou propojit učivo s řešením reálných situací.

Helena by se v panelové diskusi ráda podělila o pozitivní pohled na období dospívání a poukázala na to, jak je možné naplnit jejich vývojové potřeby.

Lukáš Klimpera

Lukáš Klimpera, fyzioterapeut, zakladatel barefoot firmy Ahinsa Shoes®.

anotace:
Přednáška se bude věnovat výhodám přirozeného bosého pohybu pro náš pohybový aparát :
vliv na svalové napětí,
optimální nastavení a zátěž kloubů,
dechovou mechaniku,
funkci pánevního dna,
vnitřních orgánů,
psychosomatiku… a vše další co vás bude zajímat 🙂

Nahlédneme také na problematiku bosého pohybu u malých dětí, srovnáme vliv klasické a „bosé“ boty. Zhodnotíme, jaká by měla být opravdová barefoot bota, aby v ní noha mohla fungovat skutečně přirozeně. Barefoot není vždy vhodný pro každého a tak se pozastavíme i na riziky a kontraindikacemi bosého pohybu. V neposlední řadě zmíníme i základní pravidla a doporučení pro přechod od klasické obuvi do bosé.

 

Alternativní vzdělávání: výzvy a úskalí

V minulých ročnících jsme se věnovali různým vzdělávacím proudů, například domácímu vzdělávání nebo lesním školkám. Letos se chceme zamyslet nad tím, jestli jsou různé typy vzdělávání vhodné pro každé dítě, jaké úskalí čeká na rodiče a učitelky a učitele při zakládání komunitních/alternativních škol. Bude to bouřlivé a inspirativní.

Panel moderuje: Amoc Didunyk
Panelisktky: Alžběta Hlásková učící své dvě dcery doma – Praha, Zuzana Kostřicová – předsedkyně rady komunitní školy ZaHRAda – Tišnov, Helena Matoušková průvodkyně v Montessori škole Perlička – Brno

 

Alžběta Hlásková

Alžběta Hlásková se nyní věnuje především oblasti náhradní rodinné péče. Spojuje své původní povolání rehabilitační pracovnice s rolí osvojitelky, pěstounky, metodičky a lektorky: „Zejména pro děti poruchou citové vazby (z důvodu pobytu v ústavním zařízení nebo nefunkční rodině) je běžná škola obrovskou zátěží. Navíc tyto děti potřebují zpracovat svoji složitější osobní historii, proto je u nich vhodné uvažovat o domácím vzdělávání, kde je větší prostor pro rozvoj zdravé osobnosti dítěte a využití principů terapeutického rodičovství. U našich osvojených dětí jsme proto neváhali této možnosti využít. Jak už to bývá, největší škola to byla pro nás, rodiče.“ Zároveň se díky svému vzdělání a zkušenostem věnuje oblasti neurobiologického vývoje dětí a interaktivním formám učení. Ráda hraje volejbal a ve volných chvílích připravuje netradiční hudební vystoupení s pěveckým sborem Gabriel, který vede.
Více info na: www.hlaskova.cz.
Učastní se panelu:
Alternativní vzdělávání: výzvy a úskalí
V minulých ročnících jsme se věnovali různým vzdělávacím proudů, například domácímu vzdělávání nebo lesním školkám. Letos se chceme zamyslet nad tím, jestli jsou různé typy vzdělávání vhodné pro každé dítě, jaké úskalí čeká na rodiče a učitelky a učitele při zakládání komunitních/alternativních škol. Bude to bouřlivé a inspirativní.

Štěpán a Melanie Matějkovi

 Jsme 6členná rodina žijící na venkově v Jindřichovicích pod Smrkem. V naší rodině stojí radost ze života a zdravý životní styl na 1. místě.

Naší vášní jsou divoké byliny a všechny možné způsoby jejich využití. Soustřeďujeme se nejen na detoxikaci organizmu, ale i na psychickou rovnováhu.

Pomáháme nejen rodinám s dětmi skrze znovuobnovení kontaktu s přírodou, najít cestu k řešení zdravotních potíží a získání své opravdové síly pro život.

Naše zkušenosti s vámi sdílíme na stránkách www.silaprozivot.com a stejnojmenném YouTube kanále.

Anotace:
Proč jsou zdravé děti zdravé

Mnoho rodičů hledá řešení zdravotních potíží, kterými trpí jejich děti. V naší práci upozorňujeme na vlivy, které zdravotní potíže způsobují, a nabízíme možná řešení spojená s detoxikací organizmu a vhodnou, vitální a divokou stravou.

Co praktického vstup rodičům přinese?
Inspiraci ke změně životního stylu, nové informace o detoxikaci zvláště u dětí, důležité poznatky o využití divokých bylin ve stravě a  návod, jak se “krok za krokem” vydat směrem ke zdravějšímu životu. Se správnými informacemi je snažší vyhnout se vlivům, které na nás mají negativní dopad. Vytvoří se tak místo a energie pro pozitivní změny.

Proč je toto téma důležité?
Chronické choroby, nedostatek energie, alergie, deprese a únava dnes představují velký problém. Pokud jimi trpíme, nemůžeme plně rozvinout svůj potenciál. Naší vizí je podpořit rodiče právě v rozvinutí jejich síly pro život, aby se mohli naplno starat o své děti a vytvořili tak základ pro optimistickou budoucnost.

Alexandra Polarczyková

Jsem umělkyně-zpěvačka a na mé osobní cestě seberozvojem ke mně přišly Mentální jazyky, které by se nejlépe daly označit jako psychologická typologie.
Baví mě pozorovat lidi a odpovídat na otázky, které smysluplně vysvětlují, proč se každý člověk chová jinak a podle jakých zákonitostí funguje lidská mysl.

Již šest let toto poznání předávám na osobních sezeních s klienty, seminářích, kurzech a besedách.

www.mentalnijazyky.cz

Anotace přednášky:

Mentální jazyky řeší otázky lidského chování a komunikace. Ve světě rodičů a dětí nám odpovídají na dotazy typu:
„Proč je Honza tak divoký a Maruška dokáže sedět hodiny sama?“
„Proč maminku stresuje neuklizený byt a tatínek si ani nevšimne, že je doma uklizeno?“
„Proč je s babičkou dítě klidné a s tatínkem pořád pláče?“

Řešíme také, jak zlepšit vztah rodiče s dítětem:
„Jak s tímto typem dítěte mám mluvit a co je zbytečné mu říkat či dělat?“ (chceme poznat, jak toto dítě vnímá svět a co je pro něj snadné nebo těžké pochopit)
„Čím se typ dítěte nejvíce rozvíjí?“ (chceme poznat, co dítě učíme, co potřebuje a co pro něj není až tak podstatné)
„Co můžu/nemůžu svému dítěti jako rodič dát?“ (poznat naše vlastní limity v komunikaci s dítětem a hranice toho, co obohacuje nás a co dítě)

Co praktického tvůj vstup rodičům přinese?
Poznání, že každý typ má dané zákonitosti, podle kterých jedná a chápe svět.
Tyto zákonitosti jsou zapsány v mentální mapě, což je jakási konstrukce mysli, ve které jsou zaznamenané jednotlivé jazyky, kterými mluvíme a jednáme.
Rodiče mohou zjistit, že žádné dítě (a vůbec člověk) se nechová zcela nahodile a nepředvídatelně.
Mentální jazyky dávají rodičům praktickou mapu dětské mysli, díky které přesně ví, podle jakých zákonitostí se cesty jejich dětí ubírají.

Jaká změna se v životě rodičů může odehrát?
Rodiče změní vnímání sebe a svého dítěte. Už se nebudou dívat na problémy stejnýma očima. Budou brát sebe a své dítě jako jedinečnou osobnost, samostatný druh, který má své mentální komunikační filtry – jazyky, kterými poznává a ochutnává tento svět.
Když toto rodiče pochopí, zjistí, že je neštve partner nebo dítě, že pouze jejich jazyky mezi sebou mají zhoršený příjem a nerozumí si.

Proč je toto téma důležité?
Díky Mentálním jazykům můžeme změnit vnímání společnosti, ve které žijeme. A základ společnosti je rodina. A základ rodiny je každý jedinec.
Tak jako v přírodě se věci dějí samy od sebe, ale podle daných zákonitostí, tak i člověk v sobě má určité zákonitosti. Když jim porozumíme, nemusíme už nadále ničit člověka ani přírodu, ale vycházet si vstříc a žít v souladu.

Petra Sovová

 Spoluzakladatelka Hnutí za aktivní mateřství. Lektorka předporodní přípravy i přednášek na základních školách, autorka mnoha publikací a osvětových textů o těhotenství, porodu a rodičovství. Sedmnáctým rokem se věnuje zdravotně-právnímu poradenství pro rodiče, zejména v souvislosti s porodem. Dvanáct let ředitelka Festivalu o těhotenství, porodu a rodičovství v rámci Světového týdne respektu k porodu.

Anotace:
CO BY MĚ PŘED PORODEM NENAPADLO
Když se blížil můj první porod a já zamířila do porodnice, moc jsem se těšila. A pak byla značně udivena tím, že nikdo kromě mě a mého muže nikterak slavnostní náladu nemá. Nikdo neměl radost. Nikdo nesdílel naše nadšení z narození prvního dítěte, taková výjimečná, nádherná událost!!
A můj údiv nebral konce. Nikdo nerespektoval některá má přání, oddělení šestinedělí působilo dojmem, že máme děti pouze zapůjčené..
Proč mi tohle před prvním porodem nikdo neřekl? Věděla jsem hodně o fyziologii porodu a o tom, co chci – ale o atmosféře českého porodního sálu zhola nic, o právech rodičů nemluvě. Bývala bych se úplně jinak připravila…
Moje přednáška přináší všechny základní informace, které si ženy mohou přibalit do své tašky do porodnice.
 

Kateřina a Pavel Juřenčákovi

Jsme spolu víc než 18 let a máme tři děti. Prošli jsme si mnoho chvil lepších i horších. Učíme se spolu komunikovat a milovat se v každé situaci a využívat naši mužskou i ženskou energii, tak abychom společně vytvářeli harmonii.

Katka: je zejména máma, žena a partnerka. Je lektorkou ženský seminářů, organizátorkou Celonárodní poutě na podporu přirozených porodů a poradkyní přirozené antikoncepce a vědomého milování. Věnuje se také rituálům, menarche, sexuální výchově apod.

Pavel: pracuje ve vedení nadnárodní sportovní firmy, je nadšený sportovec a zejména milující partner a táta. Svoji ženu doprovází jako lektor na některých seminářích pro páry.

Anotace k přednášce:

SebeVědomé ženství – cykličnost, menstruace, sexualita

Žijeme převážně v mužském světě, kde se od nás očekává, že budeme výkonné, cílevědomé a sebevědomé. Že se dokážeme prosadit a budeme úspěšné. Ale jsme v tomto světě opravdu šťastné?

Co to znamená být sebevědomá? Neznamená to být nafoukaná, úspěšná ani arogantní.

Být sebevědomá, znamená, být si vědoma sebe sama, znát se. Znát svoji podstatu, svoje touhy, svoji duši, své tělo, emoce a následovat cestu svého srdce.

Na přednášce SebeVědomé ženství se dozvíte:

  • Důležitost pěstování a uchování ženské energie v okolním, převážně mužském světě.
  • Jak přijmout a radovat se ze své menstruace, jak menstruovat svobodně/volně bez použití hygienických pomůcek
  • Vše o ženské cykličnosti a proměnlivosti, která k ženské podstatě neodmyslitelně patří.
  • Jak na emoční, hormonální a fyziologické změny, které nás provází a proč.
  • Jak můžeme využít své 4 milenky a tím obohatit partnerský vztah a svoji sexualitu.
  • Jak využít svoji plodnost, jak ji mít pod kontrolou, jak se z ní radovat.

Pro koho je seminář určen:

  • Pro všechny ženy zdravé i ty, které mají problémy se svým cyklem, či plodností
  • Pro ty, které se chtějí maximálně radovat ze svého ženství a využívat výhody, které nám ženské tělo nabízí
  • Pro ženy, které si chtějí plně užívat svoji sexualitu a zlepšit svůj partnerský vztah

Přijďte načerpat informace k tomu, být opět více samy sebou.

Co si vzít? Zápisník a tužku, pohodlné oblečení a otevřené srdce

 

Ilustrace květinyIlustrace květinyIlustrace květiny