Druhorodičky a vícerodičky

Rozdíl  tělesných změn mezi prvním a dalšími těhotenstvími. S čím se nejčastěji potýká druhorodička po stránce psychické.Rozdíl mezi prvním a druhým porodem.

Blanka Čermáková, Agentura Vetrník, s.r.o.,Nerudova 7, cena 50 Kč.

Po 20.5. 18:00 – 19:30

Ilustrace květinyIlustrace květinyIlustrace květiny