Jarmark – NÁVES

Náves je prostor pro sdílení, setkání a odpočinek. Na Návsi si můžete zakoupit přírodní produkty. Na Návsi můžete odpočívat, či se osvěžit. K dispozici bude kvalitní občerstvení, teplé obědy. Náves je pro vás všechny, kteří si chcete popovídat s přáteli nebo se seznámit s novými lidmi.

Na jarmarku naleznete:
Brána ke zdraví – přírodní produkty pro děti i celou domácnost, knihy
Rebio – vegetariánská restaurace
Opobchod – bezobalový obchod se zřetelem na úsporu, čistotu a recyklaci obalového materiálu stejně jako na špičkovou kvalitu všech produktů
UNIPA – Unipe porodních asistentek
NESEHNUTÍ – Nezávisle sociálně ekologické hnutí

– a další
– chcete-li se jarmarku účastnit jako prodejce nebo vystavující, kontatkujte Lucii Harnošovou| lucka2@email.cz | 721 436 380

Ilustrace květinyIlustrace květinyIlustrace květiny