Světový týden respektu k porodu

Světový týden respektu k porodu 2016 se koná od 16. do 22. května. Tématem letošního ročníku je MOJE TĚLO, MOJE DÍTĚ, MOJE ROZHODOVÁNÍ.

V rámci letošního ročníku se v Brně budou konat:

22.5. od 10 do 18 hodin konat celodenní seminář Respekt k porodu s Marisou Alcalou, kanárskou porodní asistentkou.

Unipa pak pořádá celodenní seminář Porodní poranění a jeho vliv na sexualitu ženy – teorie, praxe, prevence.

Centrum pro rodinu a sociální péči pořádá přednášku PhDr. Miloslavy Kameníkové Moje tělo, moje dítě, moje rozhodování.

Ilustrace květinyIlustrace květinyIlustrace květiny