Workshop Těhotenské souznění

SOUZNĚNÍ – proznění těla samohláskami, uvědomění si rezonance zvuku/hlasu ve svém těle.

Rozeznění hlasu vede k rozeznění celého našeho těla a tím i k jeho hlubšímu uvědomění a také uvolnění. Jsme více přítomni ve svém těle a učíme se lépe naslouchat jeho moudrosti. Umožní nám to pracovat se svými tělesnými i emocionálními pocity. Můžeme jasněji komunikovat nejenom se svou intuicí, ale i s děťátkem. Větší sebeuvědomění také podpoří náš přirozený průchod porodem.

Přijďte procítit sílu samohlásek a kouzlo společného znění v kruhu žen.

Ilustrace květinyIlustrace květinyIlustrace květiny