Alena a Jan Vávrovi

Mgr. Alena Vávrová

Psycholožka a psychoterapeutka se soukromou poradnou pro děti a rodiče v Praze, trenérka v Institutu pro výcvik v Gestalt terapii. Založila vzdělávací Institut dětského poradenství a terapie INDEPT s.r.o. V ČR a na Slovensku se stala propagátorkou práce s terapeutickým pískovištěm – tzv. Sandplaying. (www.detsky-psycholog.cz)

Mgr. Jan Vávra

Pracuje deset let v individuální terapeutické praxi, kde se mimo jiné zabývá prací s vnitřním dítětem a vlivem raného dětství na psychické a psychosomatické problémy, založil Gordon Institut s.r.o., který se zabývá vzděláváním rodičů a učitelů na základě principů Výchovy bez poražených a Školy bez poražených podle Thomase Gordona. (www.rodicovstvijakocesta.cz)

Rádi bychom se naším příspěvkem podívali více do reality rodičovství a pocitů viny rodičů, které vznikají, když se jim nedaří chovat se v souladu se svými ideály. Vysledovali jsme, že pocity viny, stud a lítost jsou častými překážkami na cestě jakéhokoli učení a růstu, tak i ve vztahu k vlastním dětem. Jaký tedy zaujmout vztah k ideálům, technikám, hodnotám i automatizmům, aby se nestaly nástrojem trestání či obviňování sebe i druhých a přispívaly spíše k poznání sebe sama, kvalitě vztahů a vzájemné lásce s blízkými? Těšíme se na vás.

Ilustrace květinyIlustrace květinyIlustrace květiny