Alžběta Hlásková

Alžběta Hlásková se nyní věnuje především oblasti náhradní rodinné péče. Spojuje své původní povolání rehabilitační pracovnice s rolí osvojitelky, pěstounky, metodičky a lektorky: „Zejména pro děti poruchou citové vazby (z důvodu pobytu v ústavním zařízení nebo nefunkční rodině) je běžná škola obrovskou zátěží. Navíc tyto děti potřebují zpracovat svoji složitější osobní historii, proto je u nich vhodné uvažovat o domácím vzdělávání, kde je větší prostor pro rozvoj zdravé osobnosti dítěte a využití principů terapeutického rodičovství. U našich osvojených dětí jsme proto neváhali této možnosti využít. Jak už to bývá, největší škola to byla pro nás, rodiče.“ Zároveň se díky svému vzdělání a zkušenostem věnuje oblasti neurobiologického vývoje dětí a interaktivním formám učení. Ráda hraje volejbal a ve volných chvílích připravuje netradiční hudební vystoupení s pěveckým sborem Gabriel, který vede.
Více info na: www.hlaskova.cz.
Učastní se panelu:
Alternativní vzdělávání: výzvy a úskalí
V minulých ročnících jsme se věnovali různým vzdělávacím proudů, například domácímu vzdělávání nebo lesním školkám. Letos se chceme zamyslet nad tím, jestli jsou různé typy vzdělávání vhodné pro každé dítě, jaké úskalí čeká na rodiče a učitelky a učitele při zakládání komunitních/alternativních škol. Bude to bouřlivé a inspirativní.
Ilustrace květinyIlustrace květinyIlustrace květiny