Andreas Weber

Dr. Andreas Weber

V češtině mu vyšlo: Více bláta děti potřebují přírodu a Blbinky a bláto

(* 1967) žije v Berlíně, píše knihy a přispívá do časopisů, překládá a působí jako nezávislý akademik. Vystudoval mořskou biologii a kulturologii, spolupracoval s teoretickým biologem Franciscem Varelou v Paříži. Ve své práci se zaměřuje na nové zhodnocení našeho chápání živé přírody. Navrhuje, abychom organismy chápali jako podměty a biosféru tedy jako cosi, co utváří význam a poetickou realitu. Stejně tak má Andreas za to, že ekonomika inspirovaná přírodou by neměla být vytvořena jako mechanistický stroj optimalizace (jak tomu v současnosti je), ale spíše jako ekosystém který transformuje vzájemné sdílení hmoty a energie v hlubším slova smyslu. Své myšlenky prezentoval v několika knihách a přispívá do významných německých periodik a magazínů, jako jsou GEO, Die Zeit a Mare. Andreas Weber o svých tématech přednáší a vyučuje na různých seminářích. Učil na univerzitě v Hamburku a v současné době přednáší univerzitě Leuphana a Univerzitě výtvarného umění v Berlíně.

Působí jako

Spisovatel, novinář, překladatel, univerzitní profesor

Činnosti

Knihy a články o ekologické ekonomii, obyčejných lidech a přírodě, vztahu člověka s přírodou, poetice přírody, ztělesněné subjektivitě, vědecký poradce pro udržitelnou ekonomiku, obnovení ekologie a perspektivy po období růstu (hodnocení pro německé ministerstvo výstavby a rozvoje a brandenburský parlament), přednášky, semináře a výuka na univerzitě (univerzita Leuphana v Lüneburgu a Univerzita výtvarného umění v Berlíně).

Vysokoškolské vzdělání

1996 mořská biologie (diplom), 2002 kulturologie (phD, školitel Hartmut Böhme v Berlíně a Francisco Varela v Paříži)

Internetové stránky

http://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Weber_(Publizist)

www.biologyofwonder.org

www.autor-andreas-weber.de

www.cultures-of-enlivenment.de/en

Ilustrace květinyIlustrace květinyIlustrace květiny