Duncan Fisher

Duncan Fisher se podílel na založení organizace Fatherhood Institute v roce 1996, která pomáhala vládním a rodinným službám se zapojováním otců. Vytvořil internetovou stránku Dad.info určenou otcům.  V nedávné době spustil internetovou stránku Fatherhood.Global, kam zve všechny vůdčí osobnosti z oblasti výzkumu otcovství po celém světě, aby zde představovali svá zjištění  – „the science of fatherhood“ (věda o otcovství). Ve své práci se soustředí na sužby pro rodiny, sbírá důkazy o tom, co funguje (na FamilyIncluded.com) a rozvíjí mezinárodní programy na zapojení otců a dalších členů rodiny, když se narodí miminko.  V roce 2008 mu královna udělila Řád Britského impéria za jeho „služby dětem“.  V současné době se vrací k mezinárodní činnosti poté, co ji přerušil, aby se mohl starat doma o své dcery. Duncan má rád Českou republiku, zemi navštěvuje od dětství v 70. letech. V rámci své první práce po ukončení vysokoškolského studia, které zahrnovalo i kurz české historie, podporoval kampaň organizací na ochranu životního prostředí před revolucí v Československu v roce 1989 a po ní.

A o těchto všech svých zkušenostech bude mluvit.

Ilustrace květinyIlustrace květinyIlustrace květiny