Helena Matoušková

Helena Matoušková je průvodkyně v Montessori základní škole Perlička v Brně, kde také připravuje program pro II. stupeň. K Montessori pedagogice se dostala s narozením synů jako maminka a okouzlila ji natolik, že se o ni začala zajímat i profesně.  Před mateřskou dovolenou učila 6 let na druhém stupni ZŠ v Brně.

V létě 2016 se vyškolila na Montessori kurzu pro průvodce dospívajících (12 – 18 let) „Orientation to Adolescent Studies“ ve Švédsku na autentické Montessori škole Lara for Livet, kde si děti ve věku „puberťáků“ mohou naplňovat své vývojové potřeby. Těmito hlavními potřebami jsou sociální a ekonomická nezávislost, tedy hledání sociálních vazeb ve společnosti a možnost zkusit si vydělat na provoz a rozvoj své komunity. Dospívající se proto starají o hospodářství, vaří si a poklízejí, vydělávají si peníze na živobytí (mají vepřín, včelaří, pěstují plodiny…), vedou si účetnictví a dostávají velký prostor k výtvarnému a sportovnímu sebevyjádření. Ve své komunitě tak vedou dospělý život „na zkoušku“ a jsou si vzájemně oporou. Osvojení učiva druhého stupně ZŠ (a mnohem více) je-li smysluplné, je pro dospívající mnohem snazší, je vedlejším efektem práce v komunitě a adolescenti si jednoduše v praktickém životě dokážou propojit učivo s řešením reálných situací.

Helena by se v panelové diskusi ráda podělila o pozitivní pohled na období dospívání a poukázala na to, jak je možné naplnit jejich vývojové potřeby.

Ilustrace květinyIlustrace květinyIlustrace květiny