Kristina Neubertová Zemánková

Jsem porodní asistentka, viceprezidentka Unie porodních asistentek, psycholožka a hlavně maminka tří dětí. Posledních osm let se věnuji péčíio ženy (zejména ty těhotné, rodící a kojící) a svou rodinu. V současné době jsem na rodičovské dovolené a to mě inspiruje k hlubšímu zamyšlení nad úskalími, které toto období přináší. V naší rodině jsme si už vyzkoušeli různé modely péče o děti, jedno období byl například na rodičovské dovolené i můj muž. Mé myšlenky nyní směřují k tomu, jak to udělat, aby se toto krásné a zároveň velmi náročné období dalo prožít s lehkostí a radostí. Jak jako matka či otec obstát ve světě a sama před sebou v době, kdy se rodiny rozbíjí, výkon je mnohdy na prvním místě, kdy různé výchovné styly diktují naprosto protichůdné postoje k dětem, kdy zapomínáme moudrost předků a stojíme před výzvami, které před nás klade pokrok. Jak žít pomalu a plně, jak neztratit sama sebe při naplňování potřeb dětí, jak najít místo pro své potřeby a slůvko NE. Kde čerpat sílu a jak si dovolit nepodávat výkony a nebýt dokonalá. Kde najít čas pro sebe, partnerství a jak skloubit rodinu a práci.

Téma: Porodem to nekončí: Jak nevyhořet na rodičovské „dovolené“

Ilustrace květinyIlustrace květinyIlustrace květiny