Lenka Cingrošová

Dokumentaristka, režisérka nyní pěstounka na přechodnou dobu. Institut pěstounské péče na přechodnou dobu je dle mého soudu nejlaskavější a nejcitilivější forma pomoci dětem, které se ocitnou v nouzi. Děti dostanou nejenom svou porci lásky a péče, ale také možnost navázat vztah. A to je dovednost, kterou budou potřebovat po celý svůj život a kterou nelze vybudovat jinak, než soužitím s pečující osobou nejlépe v rodinném prostředí.

Panel: Pěstounství na přechodnou dobu – šance na láskyplnou péči

Ilustrace květinyIlustrace květinyIlustrace květiny