Lucie Jarkovská

Socioložka působící na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Zabývá se nerovnostmi ve vzdělávání a genderově citlivou výchovou. Je členkou Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, kde propaguje nesexistické přístupy ve výchově ke zdravým partnerským vztahům a sexualitě. Poznatky ze své vědecké činnosti popularizuje jako publicistka v médiích a při lektorování kurzů pro vyučující. Je autorkou knihy Gender před tabulí, ve které odhaluje, co dětem o světě žen a mužů sděluje škola, i to, jak děti samy vnímají genderové role a vztahy.

Anotace: Během dvaceti minut se dozvíte, jak se postavit čelem k sexuální výchově u malých dětí, jakých se vyvarovat chyb a jak naložit s vlastním ostychem před zcela nestydatými dětmi. Probereme i to, že na některé věci a dotazy se prostě připravit nelze, a je třeba zhluboka dýchat a improvizovat.

Jak obstát při sexuální výchově (Stand up o tom, jak se lze (ne)dokonale připravit na všetečné dětské otázky týkající se lidské reprodukce)

Ilustrace květinyIlustrace květinyIlustrace květiny