manželé Kopřivovi

 Respektovat a být respektován

Filozofie přístupu Respektovat a být respektován (R+R) vychází z přesvědčení, že vedení druhých lidí, dětí stejně jako dospělých, založené na uplatňování moci a síly je vyčerpávající a má negativní dopad na plnění úkolů, sebeúctu zúčastněných i jejich vzájemné vztahy. V celospolečenském měřítku brzdí rozvoj demokracie a morálky založené na zvnitřněných hodnotách, efektivitu práce a prosperitu.
Cílem kurzů R+R je zprostředkovat tento pohled na výchovu a vztahy mezi lidmi, ukázat, čím vším můžeme při každodenní komunikaci nechtěně ubližovat a působit problémy sobě i druhým, nabídnout účinné altenativy a ovlivnit postoje účastníků v tom smyslu, že projevovat ve vzájemných vztazích úctu a respekt se vyplácí.
Kurzy R+R mívají 35 – 50 hodin, ve dvouhodinové dílně nabídneme ukázky a seznámení s přístupem.

Tatjana a Pavel Kopřivovi jsou psychologové s praxí v oblasti klinické psychologie, psychoterapie a poradenství, rodiče pěti dětí, lektoři vzdělávacích kurzů a spoluautoři knihy Respektovat a být respektován.

Ilustrace květinyIlustrace květinyIlustrace květiny