Marie Oktábcová

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity a absolvovala jsem další vzdělávání zaměřené na poradenství v sociální sféře, náhradní rodinnou péči apod. Věnuji se především problematice systému péče o ohrožené děti a její deinstitucionalizaci

Snažím se vyvracet  mýty o náhradní rodinné péči, které máme např. historicky zakořeněné. Například, že dětem v ústavech nic neschází. Zdůrazňuji naopak, že těmto dětem  chybí láskyplný a stabilní vztah s pečující osobou. Pracuji v Nadaci J&T a Hledáme rodiče o.p.s.

Sama mám 2 děti a žiji na vesnici.

Panel: Pěstounství na přechodnou dobu – šance na láskyplnou péči

Ilustrace květinyIlustrace květinyIlustrace květiny