Peter Chvojka

Působí jako pedagog na FF JU v Českých Budějovicích. Zabývá se hermeneutikou, tzn. teorií rozumění a interpretací uměleckého textu. Životem na venkovském statku, domácností bez televize a každodenním večerním vyprávěním příběhů čtyř potomkům ve věku 5-15 let polemizuje se zaběhlými hodnotami moderní společnosti. Svými autobiografickými a satirickými texty poukazuje na kontroverzní návyky českého školství a usiluje o zdynamizování veřejného dialogu.

Panel: Co by měly umět naše děti? A proč? (panelová diskuze o vzdělávání)

Ilustrace květinyIlustrace květinyIlustrace květiny