Úžasná mysl a vědomí novorozeného dítěte

Jsou si novorozenci vědomi sami sebe? Jsou stejně citliví jako my? Jak vyspělé mají smysly? Jak vyspělou mají nervovou soustavu a mozek? Jakou mají paměť a jak se učí? Mohou si pamatovat vlastní porod? Můžeme my mít v sobě uloženou vzpomínku na naše vlastní zrození? Ovlivňují nás zážitky z období těhotenství a porodu?

Diskuze nad knihou „Úžasná mysl a vědomí vašeho novorozeného dítěte“, diskutovat budou:

PhDr. Zlata Hálová, CSc.
matka již dospělého syna, psycholožka a terapeutka. Od r. 1990 vede
soukromou poradnu Psychocentrum Brno se zaměřením na hlubinné řešení
problémů dospělých, které pocházejí z raného období dětství. Často se
setkává s problematikou traumatických záznamů i z doby prenatální a
perinatální, které pak ovlivňují prožívání a chování celého dalšího
života. Roku 1993 absolvovala výcvik Holotropní metody u Prof.
Stanislava Grofa v Kalifornii, seznámila se s metodou Regresní terapie.
V současnosti se nejvíce věnuje terapii psychosomatických problémů, také
užitím systemických Rodinných konstelací podle B. Hellingera.
Byla jednou z prvních osvětově působících popularizátorek nutnosti
zdravé výživy v souvislosti s psychickým stavem dětí i dospělých a
jednou z prvních přednášejících o fyziologickém „Něžném porodu“ F.
Leboyera.
Více www.psychocentrum-brno.cz

MgA. Katarína Zatovičová (*1964) herečka a lektorka
Narodila se v Bratislavě. Již v dětství hrála ve filmu a televizi, po absolvování divadelní AMU, působila v Martinském divadle, ale jejím velkým koníčkem už od mládí byla psychologie a medicína.  Vzdělávala se v různých oborech, souvisejících se zdravým životním stylem. Je absolventkou kurzů psychologie, duchovního rozvoje, aromaterapie a masáží, muzikoterapie, jógy, pohybových a relaxačních technik, zdravé výživy. Od roku 1998 realizuje v Praze svůj projekt  A centrum – vědomá a aktivní příprava na mateřství a rodičovství, který budoucím rodičům poskytuje celostní informace v propojení tradičních metod s nejnovějšími vědeckými poznatky jak teoreticky tak prakticky. Katarína vytvořila také svébytně a originálně pojatý koncept těhotenského cvičení a přípravy budoucích rodičů. Je členkou Hnutí za aktivní mateřství, podílela se na přípravách mezinárodní konference „Přivádíme děti na svět“ (2001), přednáší v České a Slovenské republice. Je členkou týmu zážitkově-vzdělávacího 2letého kurzu „Lektorka vědomé a aktivní přípravy na mateřství a v péči o děti do tří let“ www.acentrum.eu

Radek Suchý Grover
otec 5 dětí, iniciátor a spolupřekladatel uvedené knihy

Ilustrace květinyIlustrace květinyIlustrace květiny