Podpora zdravého kontaktu dětí anebo kouzlo šátku

Kontakt a nošení je to, co dítěti zajišťuje vše potřebné ke zdravému biopsychosociálnímu vývoji, v důvěře i sebedůvěře dítěte. Naše náruč je symbolem přijetí dítěte. Povídání o tom, že můžeme děti vychovávat s láskou a péčí, podle našich potřeb.

Ilustrace květinyIlustrace květinyIlustrace květiny