Přirozeně k přirozenému porodu

O významu symptotermální metody PPR v rámci NAPROHELP ke správnému stanovení termínu porodu.
Porod představuje přirozený hormonální proces. Rodící žena potřebuje podporu, ale především nebýt rušena. Potřebuje svůj klid. Jakékoliv zásahy, jako je zbytečné provádění indukce porodu, tento přirozený proces narušují. Vzhledem k častým nepravidelnostem menstruačních cyklů a chybovosti interpretací ultrazvukových nálezů bývají termíny porodu nesprávně stanovené. Nesprávně načasovaná indukce poškozuje jak matku, tak i dítě. Právě při nepravidelnostech cyklů pomáhá symptotermální metoda přirozeného plánování rodičovství k orientaci, kdy ve skutečnosti došlo k početí, a tedy pomáhá ke správnému výpočtu termínu porodu.

Zvláště pokud se nedaří otěhotnět, symptotermální metoda jako součást komplexního řešení v rámci metody NAPROHELP je cestou, jak pomoci na cestě za přirozeným otěhotněním a přirozeným porodem.

Ludmila Lázničková, gynekoložka, Centrum naděje a pomoci, Vodní 13, 60200 Brno,
cena: 400 Kč (300 Kč zvýhodněná cena při úhradě do 10.5., podmínky na www.cenap.cz)

Pá 18:00-20:00

Ilustrace květinyIlustrace květinyIlustrace květiny